Joan Draaisma, Relatie- en wandelcoach

AANBOD

Ieder traject wordt vooraf gegaan door een intakegesprek. Daarin wordt bepaald of een traject zinvol
is en wat het uiteindelijke doel zal zijn.
Na het afgesproken aantal bijeenkomsten wordt gekeken of een follow-up wenselijk is.
Een individueel traject bestaat uit gemiddeld 5 sessies, variërend van 1 tot 2 uur.
Voor (echt)paren geldt een gemiddelde duur van 6 - 8 sessies, waarvan twee sessies individueel kunnen zijn.

Genogram als basis

De basis van een traject bestaat in veel gevallen uit een genogram. Een genogram is een visuele weergave van je familie, bekeken over drie generaties. De onderlinge relaties worden in kaart gebracht, specifieke gebeurtenissen besproken en samen kijken jullie hoe dit alles invloed heeft op het heden. Het genogram zal veel helder maken en het gevoel van verbondenheid met de familie versterken.

Haptonomische oefeningen

Naast het genogram zal gebruik worden gemaakt van haptonomische oefeningen, waarin thema´s als ruimte, grenzen, positie, afstand, nabijheid en veiligheid aan de orde komen.

Sessies: zowel buiten als binnen

De (coach)sessies kunnen binnen plaatsvinden, maar kunnen ook buiten plaatshebben, tijdens een wandeling in de natuur. Veelal zal gebruik worden gemaakt van symbolen om zaken helder te krijgen.

Resultaat

“Het zal niet de situatie zijn, die verandert
maar jij zult er anders naar kunnen kijken
en er anders mee om kunnen gaan.
Het idee dat je hierin een keuze hebt
leidt steevast tot een gevoel van vrijheid”

                                          Joan Draaisma

Doordat je meer inzicht hebt gekregen in jezelf, je verleden en de patronen die je je eigen hebt gemaakt en op dezelfde wijze inzicht hebt gekregen in die ander(en), kun je de situatie vrij van oordeel aanschouwen en je verwachtingen bijstellen.

Je zult meer begrip ervaren, en daardoor meer innerlijke rust. Ook zul je merken dat je meer in verbinding bent met jezelf en met de ander. En dat leidt altijd tot meer begrip en plezier in het (samen)leven.